Matematik Sevinci 1 ve Sayfa Testleri


“MATEMATİK SEVİNCİ 1″…….

  • yeni programa uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Alıştırmalı
  • Konu anlatımlı
  • Testli ve problemli
  • Öğrenilen bilgileri pekiştirtirmeye
    ve geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.
  • 176 sayfa, 4 renkli ve iplik dikişlidir.
  • EK MATEMATİK SEVİNCİ 1

    Matematik Sevinci 1’in ekidir.


  • Matematik kitabı ile birlikte
    satılmaktadır.
  • Sayfaları kopartılarak öğrenciye
    dağıtılacak şekilde hazırlanmıştır.
  • Ölçme ve değerlendirmeye yönelik
    olarak problem, test ve çalışma
    sayfalarından oluşmaktadır.
  • 64 sayfa ve 4 renk baskılıdır.