Boyamalı Çizgi Çalışmaları

Öğrencinin; boyama yaparak okula alışmasına,
El kaslarının gelişmesine,
Kalemi doğru tutmasına,
Defteri doğru kullanmasına,
Yazı ve şekilleri nerelere yazacağını öğrenmesini kolaylaştırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.